Over mij Over mijn werk Contact

Wat kan ik voor u doen bij:

RAW/UAV bestekken, Opdrachtgevers: Kwaliteitstoets bestekken, toets op postniveau, relatie andere posten en tekeningen, relatie hoeveelheden, second opinion meer- minderwerk, rechtmatigheid en onderbouwing, advies aanbestedingsproces en contractvorm, opstellen en/of aanpassen bestekken, directievoering en toezicht. RAW/UAV bestekken, Opdrachtnemers: opstellen en onderbouwen van meer- en minderwerkstaten, adviseren en bemiddelen in discussie over meer- en minderwerk, advies over de risico’s bij inschrijving. UAV-gc, Opdrachtgevers: Kwaliteitstoets aan te besteden producten, toets op eisen in de relatie, toets op voorwaarden en tegenstrijdigheden, begeleiden opdrachtgever bij uitvoering contract, advies aanbestedingsproces en contractvorm. UAV-gc, Opdrachtnemers: Begeleiding/aansturing tenderteams, schrijven plan van aanpak, contractmanagement. Daarnaast kan ik wegbeheerders helpen met het praktisch uitwerken van de resultaten van weginspecties zodat het onderhoud op een acceptabel niveau komt in lijn met het beschikbare budget. Tenslotte kan ik u helpen met het beheer van de openbare ruimte, inventarisatie en besparingsmogelijkheden bij wegmeubilair en openbare verlichting.